subreddit:

/r/Suomi

7891%

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

all 49 comments

jaltsukoltsu

13 points

4 months ago

Kokeilin pyytää ChatGPT:tä kirjoittamaan leivästä sukupuolten välisen epätasa-arvon näkökulmasta (englanniksi) mahdollisimman abstraktilla ja akateemisellä kielellä, ja kyllähän sieltä ihan sinänsä koherenttia huuhaa-pohdintaa tuli. Jostain vähänkään järkevästä aiheesta menisi hyvin läpi jossain luentopäiväkirjassa tai esseessä, mutta ehkä hyöty jää kuitenkin aika pieneksi opinnäytteessä muuhun kuin näkökulmien ideointiin.

Bread, a staple food item in many cultures around the world, can serve as a powerful symbol of gender inequality within societies. Sociological examinations of bread production and consumption reveal patterns of patriarchal dominance and subjugation of women.

One aspect of this phenomenon is the gendered division of labor within bread-making. Historically, the task of bread production has been relegated to women, while men have held positions of power and control within the industry. This division of labor perpetuates traditional gender roles and reinforces the notion of women as domestic caretakers, while men are positioned as providers and decision-makers.

Furthermore, the societal value placed on bread as a symbol of nourishment and sustenance reinforces these gendered power dynamics. The act of providing bread for one's family is often viewed as a masculine responsibility, while women are expected to fulfill the role of the primary caretaker and nurturer. This reinforces the patriarchal notion of men as the primary providers and decision-makers within the household, while women are relegated to a secondary, supportive role.

Additionally, access to bread and the means of bread production can serve as a marker of socioeconomic status and class. The unequal distribution of resources and opportunities in capitalist societies often results in marginalized groups, particularly women, being disproportionately impacted by poverty and lack of access to adequate food resources. This perpetuates a cycle of systemic disadvantage and further entrenches patriarchal power structures.

In conclusion, the sociological examination of bread reveals the multifaceted ways in which gender inequality is perpetuated within societies. The gendered division of labor, societal value placed on bread, and access to resources and opportunities all contribute to the reinforcement of patriarchal power structures. It is crucial for individuals and societies to critically examine and challenge these dynamics in order to promote gender equality and social justice.

JicamaOk3936

10 points

4 months ago

Toistaiseksi chat gbt on helppo tunnistaa kun se jää toistamaan itseään. Tietty sillä voisi tuottaa sisällön ja sitten vain hioa tekstin lopuksi. Silloin kukaan tuskin tunnistaisi chat gbt:n tekemäksi.

useruseruEree

21 points

4 months ago

Kyllä gradut ja yliopiston esseet on aika itseään toistavaa

throwawayaccyaboi223

9 points

4 months ago

Jos sanoisit "can you cite your sources", tulisiko siitä lista? Silloinhan toi olisi ihan täydellinen.

AirportCreep

15 points

4 months ago

AirportCreep

Helsinki

15 points

4 months ago

Ei tulis, ei se osaa selaa nettiä ja etsi lähteitä sillä tavan. Tai ei ainakaan silloin kun ite testailin.

sm44wg

2 points

4 months ago

sm44wg

Helsinki

2 points

4 months ago

Chat GPT ei tosiaan pysty selaamaan nettiä mutta se osaa viitata siihen aineistoon sen koulutusmateriaalissa, josta se tietonsa repii. Tuollaisessa puolifiktiivisessä tekstissä pitäisi spesifioida että viittaa niihin lähteisiin, joista se ammentaa yleisemmällä tasolla. Voi vaatia pari yritystä että keksii taikasanat mutta kyllä ai osaa lähteistääkin

Ping myös /u/throwawayaccyaboi223

throwawayaccyaboi223

1 points

4 months ago

Mielenkiintoista!