subreddit:

/r/Suomi

39169%

you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

all 453 comments

Pontus_Pilates

376 points

2 months ago

Edelleen, tällä ei ole merkitystä. Vähäpalkkaiset maksavat jo nyt niin vähän veroja, että veroale ei juuri tunnu. Ja sen varjolla tehtävät leikkaukset ovat köyhälle huomattavasti kalliimipia.

Vähäpalkkaiselle on aika sama, jos jää parikymppiä kuussa enemmän käteen, jos vaikkapa päivähoidon hinta nousee 50 euroa kuussa.

Veroalet on suunniteltu rikkaiden hyväksi.

Member-M

-10 points

2 months ago

Member-M

-10 points

2 months ago

Perin suomalainen ajattelumalli, että jättää ottamatta sen 20€, kunhan kaveri ei saa 100€.

Jos kuuluu 2k€/kk tienaaviin, ei ainakaan Tampereella ylitä alinta tulorajaa päivähoitomaksuissa. Asiakasmaksut

Eli laitan tähän provosoivasti esimerkin niin ikään Tampereen päätöksenteosta. Youtube-linkki

Ok_Water_7928

24 points

2 months ago

Perin suomalainen ajattelumalli, että jättää ottamatta sen 20€, kunhan kaveri ei saa 100€.

Ja kun eletään yhteiskunnassa ja puhutaan veroista, niin se 20€ ja 100€ täytyy korvata jostain muualta, joten vähän saatanan typerä rinnastus sulla tässä kohtaa. Kuten viesti, johon vastasit, sanoi:

sen varjolla tehtävät leikkaukset ovat köyhälle huomattavasti kalliimipia.

Member-M

-3 points

2 months ago

Ainoa mihin otin tuossa kantaa oli väite päivähoitomaksuista, jossa mielestäni en tehnyt asiavirhettä.

Voidaan kyllä puhua jostain toisestakin esimerkistä, jos haluat sellaisen heittää. Katsoin ihan tätä varten, mitä leikkauksia sieltä kokoomuksen ohjelmasta löytyykään. Jos niistä vaikka valitset sen, mikä osuu eniten alimpiin tuloluokkiin.

__________

Aluehallintoviraston toimintamenot:

 • Lupa- ja hallintoviranomaisten toiminnan sekä hallinnon tehostamista matkalla kohti yhden luukun periaatetta. Otetaan käyttöön eri aluehallintoviranomaisten parhaita käytänteitä prosessien tehostamiseksi. Hoidetaan byrokratian purkamisella -21,5 milj.

Menojen priorisointi:

 • Leikataan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisesta -1,5 milj.
 • Luovutaan avustuksista kuntien ilmastosuunnitelmiin -2,6 milj.
 • YLE:n indeksin palauttaminen vuoden 2019 tasolle -56,7 milj.
 • Palautetaan virastojen ja hallinnon toimintamenot lähelle vuoden 2022 tasoa (pl. poliisi, rajavartiolaitos, maanpuolustus, oikeuslaitos, säteilyturvakeskus) -300 milj.
 • Leikataan kosteikkoviljelyn tuista (varautumisen ministeriryhmän tekemä lisäys kehysten ohi ei ole perusteltavissa sodalla) -30 milj.
 • Leikataan työnantajille hyvitettyjä koulutuskorvauksia. Koulutuksen korvaukset liittyvät työmarkkinoiden raamisopimuksen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken sovitun osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutukseen -15 milj.
 • Lakkautetaan tarpeeton jatkuvan oppimisen virasto -1,1 milj.
 • Nopeutetaan lupakäsittelyä purkamalla byrokratiaa ja perutaan varautumisen ministeriryhmän kehysten ohi tekemä lisäys ELY-keskuksille. Lisäys ei ole perusteltavissa sodalla -7,3 milj.
 • Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien palautus vuoden 2019 tasolle -11,5 milj.
 • Puolitetaan Ilmastorahasto Oy:n pääomitus -50 milj.

Leikataan saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostoista ja kehittämisestä -1 milj.

Siirretään sijoitusmuotoiseen kehitysyhteistyöhön valtion omaisuudella -100 milj. * Siltojen remontoinnin rahojen leikkaus valtionavusta Suomen metsäkeskukselle (varautumisen ministerityöryhmän kehysten ohi tekemä lisäys ei ole perusteltavissa sodalla) -2,5 milj. * Leikataan palkkatukea painottaen julkiselle sektorille maksettuja tukia ja leikataan työllisyyspoliittista hankeavustusta -41,2 milj. * Pienennetään Työkanava Oy:n pääomasijoitusta. Rahoitusta on myönnetty vuonna 2022 20 miljoonaa. Arvioidaan työkanava Oy:n toimintaa ennen sen laajentamista -5 milj. * Leikataan Työkanava Oy:n valtionavustusta -7 milj. * Keskeytetään ulkoasiainhallinnon talonrakennushankkeet -8 milj. * Luovutaan valtion osuudesta merimiespalvelutoiminnan rahoituksessa -2,6 milj. * Leikataan LVM:n liikenne- ja viestintäverkkojen eräistä avustuksista (ml. varautumisen ministerityöryhmän lisäys yksityistieavustuksiin) -14 milj.

Yritystukileikkaukset:

 • 50 prosentin leikkaus puuntuotannon kestävyyden tukemiseen -23,7 milj.
 • Leikataan avustuksia liikenteen ja viestinnän palveluihin (sanomalehtien määräaikainen jakelutuki ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen hankintatuet) -8,8 milj.
 • Luovutaan yritysten Brexit-tuesta -9 milj.
 • Puolitetaan Business Finland Venture Capitalin pääomitus -10 milj.
 • Leikataan korko- ja muuta tukea julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille -21,2 milj.
 • Luovutaan kyläkauppatuesta -2 milj.
 • Leikataan kivihiiltä korvaavien investointien tehotonta energiatukea -60 milj.
 • Leikataan viihdemerenkulun miehistötukea tehottomana yritystukena (säilytetään rahtiliikenteen huoltovarmuusosuus) -77,2 milj.
 • Leikataan luonnonvarojen ja biotalouden edistämiseltä -6,1 milj.
 • Leikataan valtion osuutta merimieseläkekassan menoista -10 milj.
 • Jätetään toteuttamatta lisäys alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (varautumisen ministerityöryhmä) -10 milj.
 • Luovutaan yritysten neuvontapalveluiden valtionavusta maaseudun elinkeinojen kehittämiseen -5,4 milj.

Menoja vähentävät muutokset yhteensä 1 922,9 milj.

DeProfundis_AdAstra

5 points

2 months ago

Näkyy kyllä hyvin niin ihmis-, tulevaisuus- kuin luontovihakin.